Etusivu

Päivin teesit

Olen alunalkaen lappilainen ja nykyisin Oulun Haukiputaalla Kellon Kiviniemessä opettajapuolison kanssa asuva terveydenhuollon ammattilainen. Kiviniemeläisiä olemme olleet vuodesta 2000 alkaen.

Olen siis tuore 55-vuotias oululainen poliitikko. Lähdin eduskuntavaaleihin ehdolle, koska maa tarvitsee päätöstentekijöiksi kokeneita, itsensä likoon laittavia ihmisiä. Edessä on ratkaisuja, jotka vaativat jokaiselta uudenlaista tapaa ajatella ja toimia omissa yhteisöissämme. Ihmistä unohtamatta. Yhteiskunnassa vaaditaan puolestaan uudenlaista näkemystä ja ratkaisuja, jotka kumpuavat sekä kokemuksesta että ihmisten kohtaamisesta.

Arjessa pärjääminen on perusoikeus. Se tarkoittaa, että pärjäämme omillamme kremppojemme kera tai niistä huolimatta. Hyvinvoinnin turvaaminen ja edistäminen edellyttävät toiminta- ja ajattelutavan muutosta. Vajavuuksiin keskittyvästä toimintamallista on siirryttävä ihmiskeskeiseen toimintatapaan. Silloin korostuu voimavarakeskeinen ajattelu ja ihmisestä kremppoineen tulee aktiivinen toimija. Tämä muutos on jo käynnissä. Asennemuutos, missä toimijoina ovat nyt aktivoituneet suuret ikäluokat. Ihmiselle palveluiden arvo syntyy elämän arkivaikutuksista, ei pelkistä tempuista. 

Hyvän, laadukkaan hoidon ja hoivan oikeus koskee kaikkia kansalaisia. Lain tasolla on määritelty hoidon järjestämisvelvollisuus (kunta), kiireettömän hoitopaikan valinta (valinnanvapaus, vähän käytetty) sekä kiireettömään hoitoon pääsy (hoitotakuu, usein ylittyy). Lisäksi on säädetty oikeudesta hyvään hoitoon ja kohteluun sekä itsemääräämisoikeudesta ja sen rajoittamisesta. Esimerkit poikkeamista ovat surullista luettavaa. Palvelupaketin tulisi lain mukaan vastata ikääntyvän tarpeisiin. Näin ei aina ole.

Ympäristöstä huolehtiminen on meidän jokaisen asia. Arjen pienillä, aiempaa vähemmän ympäristöä kuormittavilla valinnoilla, voimme jokainen osaltamme vähentää ympäristön kuormaa. Silloin pienistä puroista syntyy vuolas virta. Pienet asiat voivat tarkoittaa vaikkapa vähäpäästöisiä liikkumisratkaisuja, jätteiden tehokasta lajittelua ja sisälämpötilan laskemista esim kahdella asteella. Vaikutukset tulevat tekemisen kautta, ei puhumisen. Isoja ympäristöön liittyviä päätöksiä tehdään kansainvälisenä yhteistyönä, mille suomalaiset varmasti tukensa antavat.

Syntyvyyden romahtaminen on sitä luokkaa, että sen pitäisi jo aiheuttaa kansallinen hätätila. Lapsiperheiden pärjäämistä pitää tukea monimuotoisin palveluin; pelkkä rahan jakaminen ei ole ratkaisu joskin sitäkin tarvitaan. Lapsen tulevaisuus ei voi olla riippuvainen vanhempien kukkaron paksuudesta. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen laajentaminen nykyisestä tukee lapsen oppimisen polkua ja näin helpottaa jatko-opinnoista suoriutumista. Koulutettu nuori on kansakunnan voimavara.

Kaikkea ei voi omiin tavoitteisiinsa kahmia; edellä olevat kokonaisuudet ovat pääteemani. Lisäksi on tullut paljon yhteydenottoja äänestäjiltä heille tärkeistä asioista. Niiden eteenpäin vieminen on tärkeää ja yhdistettävissä siihen tärkeimpään eli elinvoimaisuuden ja pärjäämisen parantamiseen.

Työurallani olen työskennellyt Lapin ja Oulun alueella terveyskeskuksissa. Tornion A-klinikan lääkärinä toimin noin 10 v ja lisäksi olen työskennellyt Keroputaan sairaalassa. Oulun kaupungin palveluksessa työskentelin Kontinkankaan alueella väestövastuulääkärinä sekä väitöstyöni jälkeen terveydenhuollon ylilääkärinä ja hallintolääkärinä. Omalla ajallani vaikutan sote-järjestöpuolella Pohjois-Pohjanmaan sydänpiirin hallituksen puheenjohtajana ja Sydänliiton hallituksessa. Vastaanottoa olen pitänyt Haukiputaan Lääkärikeskuksessa 18 vuotta.

Koulutukseltani olen yleislääketieteen ja terveydenhuollon erikoislääkäri. Lääketieteen tohtorin väitöstyöni tein sydän- ja verisuonisairauksista. Nykyisin toimin Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikön johtajana. Tarkemmin työ- ja koulutustaustastani löydät osoitteesta https://www.linkedin.com/in/paivihirsso/

Jotta saisit kuvan persoonastani, niin olen tehnyt kuvakoosteen erikseen tälle sivustolle otsikolla ”Tarinani”.

Puolue: Kansallinen Kokoomus

Motto: Joskus pitää katsoa kauas, että näkee lähelle.

Arvot: oikeudenmukaisuus, huolenpito, turvallisuus

____________________________________________________________________________________
Vaikutetaan yhdessä:

http://www.paivihirsso.fi  http://www.twitter.com/phirsso  

http://www.facebook.com/paivihirsso/    http://www.linkedin.com/in/PaiviHirsso/